Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Adria Terminali d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja Nataši Mahnič Kovšca na naslov Natasa.Mahnic@luka-kp.si ali po navadni pošti na naslov Adria Terminali d.o.o., Partizanska cesta 79, p.p. 230, 6210 Sežana s pripisom “Pooblaščenec za dostop do IJZ".